Twin Baby Double

Bebetto 42 Simple 3in1 twin stroller double pram pushchair tandem 2x car seat


Bebetto 42 Simple 3in1 twin stroller double pram pushchair tandem 2x car seat
Bebetto 42 Simple 3in1 twin stroller double pram pushchair tandem 2x car seat
Bebetto 42 Simple 3in1 twin stroller double pram pushchair tandem 2x car seat
Bebetto 42 Simple 3in1 twin stroller double pram pushchair tandem 2x car seat
Bebetto 42 Simple 3in1 twin stroller double pram pushchair tandem 2x car seat
Bebetto 42 Simple 3in1 twin stroller double pram pushchair tandem 2x car seat
Bebetto 42 Simple 3in1 twin stroller double pram pushchair tandem 2x car seat
Bebetto 42 Simple 3in1 twin stroller double pram pushchair tandem 2x car seat
Bebetto 42 Simple 3in1 twin stroller double pram pushchair tandem 2x car seat
Bebetto 42 Simple 3in1 twin stroller double pram pushchair tandem 2x car seat
Bebetto 42 Simple 3in1 twin stroller double pram pushchair tandem 2x car seat
Bebetto 42 Simple 3in1 twin stroller double pram pushchair tandem 2x car seat

Bebetto 42 Simple 3in1 twin stroller double pram pushchair tandem 2x car seat    Bebetto 42 Simple 3in1 twin stroller double pram pushchair tandem 2x car seat

We'd love to answer any of your questions! Opening hours: Monday-Friday: 9-17, Saturday 9-13:30 Baby Shop ul. Witokrzyska 23, 32-500 Chrzanów, Poland. Pt: 9:00-17:00, sob.

9:00-13:30 Baby Shop ul. Za porednictwem Poczty Polskiej lub renomowanych firm kurierskich zwykle w cigu 48h od momentu zaksigowania wpaty na naszym koncie.

Koszt wysyki podany jest w kadej aukcji. Poza granice Polski nie wysyamy za pobraniem, koszt wysyki jest ustalany dla kadego kraju indywidualnie, dlatego prosimy o kontakt. BZ WBK (Swift key: BKPPLPP) Tomasz Kozub PL 18 1090 1665 0000 0001 2261 2449 (PLN) PL 02 1090 1665 0000 0001 3236 5505 (EUR) PL 93 1090 1665 0000 0001 2373 3971 (USD). About us / O nas. We run our shop since 2010. It is a stationery shop, however we offer our products in other auctions services and in our internet shop.

Our experience allows us to offer best, branded and original products only in best prices. In product description you will find info about guarantee. We add receipt to every product, if you would like to receive invoice - let us know and we will add invoice. Nasz sklep stacjonarny prowadzimy od roku 2010. Sprzedajemy take w innych serwisach aukcyjnych oraz prowadzimy sklep internetowy.

Nasze wieloletnie dowiadczenie zarówno w sprzeday stacjonarnej jak i internetowej pozwala nam oferowa Pastwu najlepsze, oryginalne i pochodzce z oficjalnej dystrybucji produkty. S one objte gwarancj, jej zasady i dugo znajdziecie Pastwo w opisie kadego przedmiotu. Do kadego przedmiotu dodajemy paragon, a na yczenie faktur VAT. The Bebetto42 SIMPLE twin stroller uses 2 carrycots which are based on plywood instead of HDF fiberboard.

This solution not only allowed to obtain a lower weight of a carrycot, but it also increased its resistance to the mechanical damages. Wózek bliniaczy Bebetto42 SIMPLE wykorzystuje 2 gondole oparte na sklejce, zamiast pyty pilniowej HDF. Takie rozwizanie nie tylko pozwolio na uzyskanie mniejszej wagi gondoli, ale take sprawio, e dno gondoli charakteryzuje si znaczn odpornoci na uszkodzenia mechaniczne. For your convenience in B42 SIMPLE stroller there is a new hood folding system. The two buttons designed for this action are placed inside the carrycot thanks to that this operation is very simple you just need to use two thumbs at the same time. In addition, it is possibe to fold down the hood by pressing the carrying handle at the top of a carrycot. Due to the concern of childrens safety the hood adjustment system has locking buttons, which are required when attaching, detaching or a carrying a carrycot with a child. W trosce o Twoj wygod, w B42 SIMPLE wprowadzono nowy system skadania budki. Dziki umieszczeniu przycisków wewntrz gondoli, czynno ta jest bardzo wygodna wystarczy uy dwóch kciuków jednoczenie. Dodatkowo istnieje moliwo zoenia budki poprzez nacinicie uchwytu do przenoszenia gondoli umieszczonego w jej górnej czci. W trosce o bezpieczestwo dziecka przy systemie regulacji budki umieszczono przyciski blokujce, których stosowanie jest wymagane jest przy wpinaniu, wypinaniu czy przenoszeniu gondoli z dzieckiem. Thanks to the capacious changing bag, you can have all the essentials you need while strolling with your children. It is also worth noting that B42 SIMPLE a mattress has been equipped with a removable cover that can be washed. Furthermore the mattress insert has been covered with waterproof material, which protects the internal foam from soaking. Dziki pojemnej torbie doczonej do wózka, moesz mie przy sobie wszystkie akcesoria niezbdne podczas spaceru z dziemi. Warto take zaznaczy, e materac w wózku bliniaczym B42 SIMPLE zosta wyposaony w zdejmowan poszewk, któr mona wypra. Co wicej wkad materacyka zosta obszyty materiaem wodoodpornym, co zabezpiecza wewntrzn gbk przed przemakaniem. The B42 SIMPLE stroller seats are equipped with the backrest adjustment system, which allows you to put the child in a comfortable position include lying pose. The wide range of hood adjustment allows protection from fron sun or wind. Adjustable footrest offers comfortable position for legs. Each seat unit is equipped with a detachable armrest, which is a comfy support for arms and hands.

Just like in other Bebetto prams, the seat unit is reversible. Siedziska spacerówki w wózku B42 SIMPLE maj moliwo regulacji kta nachylenia oparcia, co pozwala na uoenie dziecka wygodnej pozycji wcznie z lec.

Szeroki zakres regulacji budki pozwala na ochron przed socem czy wiatrem. Regulowany podnóek umoliwia komfortowe uoenie nóek.

Kade siedzisko jest wyposaone w odpinan barierk, stanowic wygodne podparcie dla rk. Podobnie jak w innych wózkach Bebetto spacerówk mona wpi przodem i tyem w kierunku jazdy. What else makes a Bebetto42 SIMPLE a great choice for twins? Stable and lightweight frame is a big advantage. It allows a convenient steering of a stroller.

The construction is really easy-to-steer, thats why it is perfect for driving on narrow market aisles. Co jeszcze sprawia, e warto zdecydowa si na wózek dla blinit Bebetto42 SIMPLE? Naley zwróci szczególn uwag na stabilny i lekki stela, który pozwala na wygodne sterowanie wózkiem. Konstrukcja jest bardzo zwrotna, w zwizku z czym doskonale sprawdzi si podczas jazdy po wskich alejkach sklepowych. Flexy Wheels are lightweight, manoeuvrable and elastic.

They also have another important advantage they do not require pumping, so you dont have to worry about the tires pressure. Thanks to the rear shock absorbers, SAS and DMS systems, it is possible to minimalize vibrations and shocks transmitted to the stroller while walking on sett surface.

Koa Flexy Wheels s lekkie, zwrotne i spryste i maj jeszcze jedn wan zalet nie wymagaj pompowania, w zwizku z czym nie musisz przejmowa si kwesti cinienia w oponach. Dziki tylnym amortyzatorom, systemowi SAS oraz DMS moliwa jest minimalizacja drga i wstrzsów przenoszonych na konstrukcj podczas jazdy. That is why we give you the choice of what car seat do you prefer!

We let you chose between 4 car seats from different producers. In basic set you get car seat in black colour, but if you want some other colour write to us! Than we will check available colours for you. All car seats are for babies in weight 0-13 kg and adapters are included! Fotelik samochodowy Nasi stacjonarni klienci czsto decyduj si na zakup innego fotelika ni standardowy, oferowany przez producenta.

Dlatego dajemy te tak moliwo klientom internetowym! Do wyboru dajemy Pastwu foteliki znanych wiatowych producentów.

Domylnie wysyamy fotelik w kolorze czarnym, jeeli interesuje Pastwa inny kolor to prosimy o wiadomo i sprawdzimy dostpno. Foteliki do wyboru wraz z adapterami umoliwiajcymi monta fotelika na stelau wózka, wszystkie s dla dzieci od urodzenia do osignicia wagi 13 kg!

Car seat adapter There are two types of car seat adapters: Multi and Multi Comfort. Multi comfort allows you to set correct angle of the car seat mounted on frame and travel is much safer and more comfortable for your child.

Adapter fotelika samochodowego Istniej dwa typy adapterów do fotelika samochodoweg: Multi oraz Multi Comfort. Multi Comfort pozwala ustawi prawidowy kt zamontowania fotelika samochodowego na ramie wózka, przez co podró jest wygodniejsza i bezpieczniejsza dla Twojego dziecka. The item "Bebetto 42 Simple 3in1 twin stroller double pram pushchair tandem 2x car seat" is in sale since Monday, November 18, 2019. This item is in the category "Baby\Pushchairs, Prams & Accs. The seller is "sklepbabyshop30" and is located in Chrzanów. This item can be shipped worldwide.
  1. Gender: Unisex
  2. Model: 42 Simple
  3. MPN: Does Not Apply
  4. Seating Capacity: Double
  5. Age Suitability: From Birth
  6. Brand: Bebetto
  7. Type: Travel System
  8. Features: 3 in 1

Bebetto 42 Simple 3in1 twin stroller double pram pushchair tandem 2x car seat    Bebetto 42 Simple 3in1 twin stroller double pram pushchair tandem 2x car seat